“Stel de behoeftes en belangen van de burgers centraal en zoek naar gemeenschappelijke waarden.

Verleid tot gezond gedrag en sociale betrokkkenheid.”

– Joris Slaets –

¨School heeft voor mij gefaald, en ik heb gefaald op school. Het verveelde me. De docenten gedroegen zich als dril instructeurs. Ik wilde leren wat ik wilde weten, maar zij wilde dat ik voor het examen leerde. Wat ik het meest haatte was het competitieve systeem daar, en dan vooral sport. Vanwege dit was ik niets waard, en een paar keer suggereerde ze dat ik moest vertrekken”

“Hoe kan een docent de jeugd begrijpen in zo´n systeem?.”

– Albert Einstein –